Contact Us

ADDRESS:

Dangshan Industrial Area,

Xiaoshan District, Hangzhou City, 

Zhejiang, China 311245

www.goldea.com.cn

View at Google Map

View at Baidu Map

CONTACT INFO:

24 hours Service:

+86 159 068 159 06

Tel: +86 571 571 826 25

Fax: +86 571 571 815 96

Email: info@goldea.com

Contact us, get more information